Jan Veenis neemt na 51 jaar afscheid als bestuurslid
15 september 2011
Veenis, terecht gehuldigd

Voorzitter Boer huldigt Veenis

De plaquette

 
Veenis gata nu weer meer schaken

SLIEDRECHT – Het gebeurt niet vaak dat bestuursleden zo lang blijven en mogen blijven zitten. Schaker Jan Veenis heeft het echter maar liefst 51 jaar lang uitgehouden. Daarmee heeft hij het clubrecord van Schaakvereniging Sliedrecht, dat met 50 jaar op naam stond van P.C. Parel, met 1 jaar verbeterd. Afgelopen donderdag nam hij afscheid als bestuurder en werd hij terecht gehuldigd door voorzitter Wout Boer.

Wedstrijdleider
In 1960 kwam Veenis vanuit Zaandam naar Sliedrecht en hij werd op de vereniging direct tot wedstrijdleider gebombardeerd. Tevens werd hij in het bestuur gekozen. Dat wedstrijdleiderschap hield hij vol tot 1989, toen hij de voorzittershamer overnam van erevoorzitter P.C. Parel.

Tijdens zijn wedstrijdleiderschap heeft hij vele mijlpalen beleefd en heeft hij ook regionaal en landelijk piketpaaltjes geslagen. Hij was al in 1985 voorstander van het niet meer afbreken van partijen. Aanleiding was de wedstrijd Spijkenisse – Sliedrecht, die na bijna 4 uur spelen een tussenstand had van 0-0!? Daar moest verandering in komen en daarom pleitte hij bij de Rotterdamse Schaakbond voor het versneld uitspelen van partijen, zodat na elke speelavond de einduitslag bekend zou zijn. Het duurde nog 10 jaar voordat het RSB-bestuur deze aanbeveling van Veenis overnam. Inmiddels is het zogenoemde uitvluggeren gemeengoed in de schaaksport geworden.

Intern maakte Veenis als wedstrijdleider furore door zelf in het seizoen 198-1982 zowel te degraderen uit groep 1 als te promoveren vanuit groep 2 naar groep 1!? Dat leverde binnen de vereniging de nodige commotie op en leverde hem de volgende Limerick op:

Een Sliedrechtse wedstrijdleider uit de Vinkenstraat
weet met zijn eigen wedstrijdsysteem wel raad.
Om niet te degraderen
moet men zodanig presteren
dat men altijd boven hem staat!!


Voorzitter
In 1989 werd Veenis de opvolger van mister Schaakvereniging Sliedrecht, P.C. Parel, die op dat moment na 50 jaar besturen het wel welletjes vond. Als voorzitter maakte de bijna 77-jarige Veenis (hij gaat er prat op dat hij 1 jaar ouder is als ‘zijn’ vereniging) de groei van Schaakvereniging Sliedrecht mee. Zowel qua successen – het eerste team promoveerde voor het eerst naar de landelijke competitie – als qua ledenaantal groeide Schaakvereniging onder de leiding van de voormalige gymnastiekleraar naar een gerenommeerde schaakvereniging.

Algemeen bestuurslid
In 2003 gaf hij het stokje over aan de huidige voorzitter Wout Boer, maar hij bleef actief in het bestuur. Hij was de laatste jaren als bestuurslid de contactpersoon naar alle zieke leden, leden die aandacht nodig hadden vanwege verlies van een dierbare of een andere vervelende gebeurtenis. Als iemand een paar weken niet op de clubavond was geweest, was het Veenis die contact met hem op zocht. Deze sociale rol vervulde hij dus tot afgelopen donderdag, waarin hij als recordhouder qua aantal jaren besturen afscheid nam.

Voorzitter Boer haalde terecht aan dat Veenis nu eindelijk een keer eerste was geworden en wel als recordhouder besturen. Als schaker eindigde Veenis ooit als vierde in het clubkampioenschap, won wel eens groep 2 en 3, maar nu is hij de echte nummer 1 in de lijst van bestuurders. Vanwege zijn lange staat van dienst ontving Veenis een plaquette uit handen van de voorzitter.

Schaken
Nu hij niet meer hoeft te besturen gaat Veenis zich volledig toeleggen op het schaken zelf. Als belangrijke speler van Sliedrecht 5 gaat hij op jacht naar een andere eerste plaats. Komend seizoen moet blijken of het niet meer hoeven besturen op het bord het nodige rendement op zal leveren. Dat Veenis van zich zal blijven doen spreken lijkt vanzelfsprekend…